12.10.2020

Etapa a doua de selecție a baneficiarilor Programului național ”Școala de acasă”

 

           În conformitate cu prevederile OMEC nr. 4738 / 20. 07. 2020 beneficiari sunt elevii din învăţământul primar, gimnazial şi secundar, forma de învăţământ de zi şi cu frecvenţă (respectiv clasa pregătitoare, clasele I-XII, şcoala profesională), înmatriculaţi, la început de an şcolar, în unităţi de învăţământ preuniversitar de stat; elevii care provin din medii defavorizate; elevii ale căror familii nu deţin niciun dispozitiv electronic cu conexiune la internet, precum şi pentru elevii care nu deţin în folosinţă personală un dispozitiv electronic cu conexiune la internet.

         Calendarul etapei a doua:

Conducerea unităților de învățământ prin implicarea învățătorilor, a profesorilor diriginți și a altor forme de comunicare și informare, va informa fiecare elev înscris în unitatea de învățământ respectivă și/sau familiile acestora  despre oportunitatea programului “Școala de acasă” – 12 - 14 octombrie 2020.

Depunerea, la unitatea de învățământ, a cererilor și a declarațiilor pe proprie răspundere potrivit cărora familia sau potențialul beneficiar, după caz, nu detine niciun dispozitiv electronic cu conexiune la internet (cererea/declarația se completează de către părinte/tutore legal, sau de către elev, dacă este major) – perioada:  15 -  20 octombrie 2020.

Evaluarea dosarelor de către o comisie de evaluare, formată din 3-5 membri, constituită prin decizie a directorului unității de învățământ – perioada: 21 octombrie 2020.

Afișarea rezultatelor – înainte de contestații –  22 octombrie 2020

Depunerea contestațiilor: 23 octombrie 2020, până în ora 12

Rezolvarea contestațiilor – 23 octombrie 2020

Afișarea rezultatelor finale – după contestații –  26 octombrie 2020

Transmiterea numărului de solicitanți eligibili, prin raportare electronică, la Inspectoratul Școlar Județean Timiș: 26, 27 octombrie 2020

Documentele se pot depune și în format online, la o adresă de e-mail furnizată de unitatea de învățământ.

Procedura și OMEC nr. 4738 din 20. 07. 2020 sunt disponibile pe pagina web a ISJTM:

https://www.isj.tm.edu.ro/programe-nationale/scoala-de-acasa

Înapoi