29.03.2023

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Caravana Atelierelor CRED dedicată bunelor practici în educație

ajunge la Timișoara în județul Timiș.

Astfel, în 29 martie, în intervalul orar 10-14,

la Centrul Cultural FABER,

are loc atelierul

”Educația nonformală: actori, practici, perspective”.

 

Proiectul „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” continuă astfel seria de evenimente naționale „Atelierele CRED – Bune practici în educație”, organizate în colaborare cu fiecare Casă a Corpului Didactic din România.

 

În intervalul lunilor martie – mai 2023, sunt programate 45 de workshop-uri, desfășurate la nivel național.

 

Evenimentele, care se desfășoară, începând cu anul 2021,  au fost și vor fi găzduite în fiecare județ al țării și în București, cele 135 de workshop-uri fiind programate să se desfășoare pe parcursul a trei ani școlari.

 

Evenimentul de astăzi marchează organizarea celei de-a treia serii de workshop-uri din sub-activitatea A4.3 a CRED, „Informarea decidenților de politici educaționale, experților și partenerilor educaționali relevanți privind actualizarea Curriculumului Național” din proiectul ”Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED.

 

La nivel național, în cadrul celor 3 workshop-uri, organizate este vizată participarea unui număr de 6.800 persoane, dintre care: personal didactic din învățământul preuniversitar primar și gimnazial - dezvoltatori de curriculum (inclusiv în format digital), autori de manuale școlare sau de alte materiale didactice (inclusiv în format digital), reprezentanți ai partenerilor sociali etc. 

 

Fiecare eveniment are caracter interactiv, fiind urmărită valorificarea experienței și expertizei participanților în implementarea curriculumului național centrat pe competențe-cheie. De asemenea, formatul facilitează reflecția participanților cu privire la condițiile de transfer ale unor bune practici și la posibile arii de cooperare.

 

Mai multe detalii despre proiectul CRED și activitățile desfășurate sunt disponibile pe www.educred.ro sau pe pagina Facebook „Proiectul CRED”.   

 

***

„Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED este un proiect de anvergură pentru sistemul educațional românesc și vizează învățământul primar și cel gimnazial. CRED este, totodată, parte integrantă a Strategiei Europa 2020, prin Strategia privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, se implementează la nivel național și are 12 parteneri (instituții publice): Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE), 8 Case ale Corpului Didactic din fiecare regiune de dezvoltare și 3 Inspectorate școlare.

 

Cu considerație,

Prof.Petrov Mihaela Dana

Coordonator partener Regiunea Vest

Director CCD Timiș

 

 PROGRAM:

10 - 10:10 - Primirea și înregistrarea participanților

10:10 - 10:20 - Expunerea tematicii atelierului și a rezultatelor așteptate (10 minute)

10:20 - 10:30 - Prezentarea participanților (10 minute)

10:30 - 10:50 - Prezentarea generală a proiectului CRED (dimensiunile principale de intervenție, rezultatele atinse până în prezent, cu accent pe produsele relevante (de exemplu, opționale integrate) (20 minute)

10:50 – 11 - Prezentare conceptuală: un curriculum centrat pe competențe și potențialul / rolul educației non-formale în promovarea unor activități de învățare care formează competențe (10 minute)

           

Schimb de bune practici în aria educației non-formale promovate în școli (inclusiv activități specifice programelor Școala Altfel și Săptămâna Verde (45 minute) – Partea 1

11 - 11:15 - Implicarea comunității în activități educaționale non-formale – Ada Gabor – United Way România

11:15 - 11:35 - Cronicile misterioase ale muzeului – Ioana Popescu – Asociația AtelieR de Cuvinte

11:35 - 11:45 - Jocuri de improvizație și storytelling – Ina Dafinescu – Asociația atelier de cuvinte

11:45 - 11:55 - Sesiune de întrebări și răspunsuri (10 minute)

11:55 - 12:10     Pauză de cafea

           

Schimb de bune practici în aria educației non-formale promovate în școli (inclusiv activități specifice programelor Școala Altfel și Săptămâna Verde (45 minute) - Partea 2

12:10 - 12:25 - Centrele educaționale din județul Timiș – Isabela Ciornoavă și Natalia Răileanu -Salvați Copiii România

12:25 - 12:40 - Clădiri și povești – Andrada Mazilu și Adriana Bălaj – Asociația Inițiativă în educație

12:40 - 12:55 - Dezvoltarea abilităților de viață – Norica Giru – Club Lions Diamond

12:55 - 13:05 - Sesiune de întrebări și răspunsuri (10 minute)

           

Schimb de bune practici în aria educației non-formale promovate în școli (inclusiv activități specifice programelor Școala Altfel și Săptămâna Verde (45 minute) – Partea 3

13:05 - 13:20 - Diversitate și educație interculturală – Oana Bajka – Institutul Intercultural Timișoara

13:20 - 13:35 - O școală în culori – Cristian Pavelescu – Liceul de Arte plastice Timișoara

13:35 - 13:50 - Alfabetizarea media pentru combaterea discursului instigator la ură – Gabriela Ford – Fundația EOS România

13:50 – 14 - Sesiune de întrebări și răspunsuri (10 minute)

14 - 14:30 - Ateliere de lucru demonstrative:

  • Dezvoltarea capacității de calcul mental la școlarii mici utilizând abacul Soroban – Anca Beșchiu – Palatul Copiilor Timișoara
  • Atelier de mozaic – Daniela Scurtulescu și Dorotea Hîrjoi – Palatul Copiilor Timișoara
  • Reciclare și creație vestimentară – Adriana Bogan și Daniela Iluc – Palatul Copiilor Timișoara
  • Atelier de aranjamente florale – Oana Tecu – Palatul Copiilor Timișoara
  • Universul acvatic – Liana Belea – Palatul Copiilor Timișoara
  • Amprente – Tiberiu Olah și Simona Berghin – Clubul Copiilor Lugoj
  • Sunetul muzicii – Damaris Nicol – Clubul Copiilor Lugoj
  • Utilizarea device-urilor în lecția de design – Linda Saskia Menczel – Liceul Teologic Ortodox ”Sfântul Antim Ivireanul” Timișoara

14:30 - 14:50 - Activitate pe grupe: ”O privire spre viitor!” – Dezbateri în cadrul grupelor și formularea unor răspunsuri la întrebări precum: Pornind de la exemplele prezentate / analizate, cât de importantă este educația non-formală? Care sunt, în prezent, principalele provocări în promovarea educației non-formale? Cum putem dezvolta competențele profesioniștilor din aria educației non-formale? Cum putem crește șansele ca proiectele de educație non-formală să fie mai relevante pentru activitățile de învățare formală / pentru dezvoltarea competențelor din curriculum național? Care sunt căile prin care actorii din sistemul de educație pot colabora mai strâns în cadrul unor programe / proiecte comune? Cum putem valorifica activitățile non-formale pentru a sprijini educația copiilor în risc de excluziune? (20 minute)

14:50 – 15 - Concluzii și feedback (10 minute)

 

Înapoi