10.06.2021

Casa Corpului Didactic Timiș lansează apelul de selecție a grupului țintă pentru participarea la workshop-ul cu  tema ” Crearea unui spațiu educațional incluziv în școală, în care fiecare elev / elevă se simte încurajat, motivat, sprijinit și în siguranță ” în cadrul activității 4. 3 Informarea decidenților de politici educaționale, experți și partenerilor educaționali relevanți privind actualizarea Curriculumului național, organizat în cadrul proiectului  „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți - CRED” ,cod SMIS 2014+: 118327, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6: Educație și competențe, Prioritate de investigații 10.i Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv parcursurile de învățare formală, nonformală și informală pentru reintegrarea în educație și formare.
 
La eveniment sunt așteptate cadre didactic din învățământul primar și gimnazial, reprezentanți ai partenerilor sociali, ai ONG-urile relevante pentru educație, reprezentanți ai asociațiilor de părinți, sindicate din învățământ, alți specialiști în educație.
 
Data evenimentului: 16.06.2021
Interval orar: 9 - 17
Locația: Universitatea de Vest din Timișoara (Blvd. Pârvan nr. 4)
Link formular înscriere .
 
Perioada de înscriere : 9.06.2021 - 14.06.2021.
 
Notă : Pentru categoria cadru didactic din învățământul primar și gimnazial se vor selecta cadru didactic care vor îndeplini cel puțin unul dintre criteriile menționate mai sus.
 
Apelul de selecție
 
 
Informații utile despre workshop se pot accesa pe site-ul CCD Timiș la următoarea adresă:
 
Înapoi