31.10.2021

Situația vaccinarii personalului angajat in cadrul Inspectoratului Școlar Județean Timiș:

- Numărul total de persoane angajate (inspectori școlari, personal auxiliar, personal nedidactic): 47
- Numărul total de persoane vaccinate: 42
 
Procent persoane vaccinate: 89,36%
 
Raportat la personalul care deține funcții de conducere, ponderea celor vaccinați este de 100%.
Înapoi