03.11.2023

Ministerul Educației, în calitate de coordonator de reforme și investiții finanțate prin Planul Național de Reformă și Reziliență (PNRR), a lansat apelul competitiv de proiecte PNRAS Runda a II-a ȘCOLI MICI.

Unitățile eligibile din jud. Timiș:

1. Școala Gimnazială Curtea

2. Școala Gimnazială Ghizela

3. Școala Gimnaziala Giera

4. Școala Gimnazială nr 12, sat Măguri, mun. Lugoj

5. Școala Gimnazială Ohaba Lungă

6. Școala Gimnazială Victor Vlad Delamarina

7. Școala Gimnazială Pietroasa

Scopul măsurilor urmărite atât prin prin acest apel, cât și prin achizițiile centralizate vizează prevenirea și reducerea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii, incluzând:

 • Reducerea absenteismului;
 • Creșterea rezultatelor școlare, inclusiv recuperarea pierderilor în învățare/întârzierilor în dezvoltarea competențelor de bază (scris, citit, socotit), respectiv a competențelor corespunzătoare vârstei elevilor;
 • Creșterea motivației elevilor pentru învățare și continuarea studiilor;
 • Dezvoltarea abilităților socio-emoționale, inclusiv autonomie, perseverență, abilități sociale, comunicare și colaborare.

Solicitanții eligibili sunt unitățile de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică, eligibile în cadrul Schemei de Granturi PNRAS - Școli Mici, conform Anexei 2 din cadrul Ghidului solicitantului.

Alocarea financiară pentru apelul de proiecte este de 25 de milioane de euro, iar pentru achizițiile centralizate - de maximum 25 de milioane de euro, însumând un total de 50 de milioane de euro dedicate sprijinirii școlilor mici.

În cadrul acestei investiții, unitățile de învățământ eligibile vor fi sprijinite astfel:

1. Prin grant alocat direct unității de învățământ pentru o categorie de activități eligibile și necesare a se implementa la nivel de unitate de învățământ, vizând:

 • Activități de identificare și monitorizare a elevilor în risc de abandon școlar;
 • Activități pedagogice și de sprijin;
 • Activități extracurriculare/extrașcolare;
 • Activități de informare, consiliere, asistență și educație a părinților/ tutorilor legali;
 • Activități de sprijin organizate în parteneriat cu alte autorități și instituții competente sau cu alți actori din comunitatea locală;
 • Subvenții, ajutoare, premii, burse pentru beneficiarii proiectului;
 • Lucrări de amenajare minore, achiziționarea de bunuri (opționale).

2. Prin achiziții centralizate, realizate de Ministerul Educației, prin UMPFE, pentru unitățile de învățământ, cu scopul de a le sprijini din punct de vedere administrativ, urmărindu-se:

 • Organizarea unor cursuri de formare la nivel regional/național pe teme relevante pentru prevenirea abandonului școlar pentru beneficiarii de granturi;
 • Achiziționarea și distribuirea unor bunuri și servicii de digitalizare, respectiv dotări cu echipamente și materiale didactice pentru școlile beneficiare;
 • Mentorat și sprijin pentru personalul didactic - beneficiarii de granturi;
 • Apelul este deschis pentru depunerea de proiecte în perioada 01 noiembrie 2023 - 30 noiembrie 2023, pe platforma PNRR.

Ghid, cerere de finanțare, anexe

Înapoi