12.05.2021

Introducere

Informații

Rețeaua liceelor din județul Timiș

Ordinul 5457 din 31 august 2020 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021-2022

Înscrierea în învățământul special anul școlar 2021-2022

Planul de școlarizare pentru cl. a IX-a liceu și școală profesională , învățământ special 2021-2022

Metodologie de organizare și desfășurare a probelor de verificare a cunoștințelor de limbă maternă pentru admiterea în clasa a IX-a la liceele cu predare în limbile minorităților naționale pentru anul școlar 2021-2022

Precizări pentru admiterea în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021 - 2022 în clasa a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv

Precizări cu privire la admiterea candidaților pe locurile speciale pentru elevii de etnie rromă

Planul de școlarizare pe unități de învățământ pentru admiterea în clasa a IX-a liceu pentru anul școlar 2021-2022

Oferta educațională pentru anul școlar 2021-2022 la clasa a IX-a , liceu filieră tehnologică

Ordinul 5449 din 31 august 2020 privind desfășurarea admiterii în învățământul profesional de stat și dual pentru anul școlar 2021-2022

Ordinul 3775 pentru modificarea şi completarea ordinului 5449 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul profesional de stat și dual pentru anul școlar 2021-2022

Calendarul admiterii în învățământul profesional de stat, pentru anul școlar 2021 – 2022

Calendarul admiterii în învățământul profesional dual de stat, pt. anul școlar 2021 - 2022

Declarația pe propria răspundere privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Planul de școlarizare la învățământul profesional de stat și dual pentru anul școlar 2021-2022

Codificarea calificărilor pentru Fișa de înscriere în învățământul profesional de stat și dual

Fișa de înscriere admitere clasa a IX-a liceu zi anul școlar 2021-2022

Fișa de înscriere pentru participarea la probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, anul școlar 2021-2022

Fișa unică de înscriere în învățământul profesional de stat și dual, anul școlar 2021-2022

Fișa unică de înscriere în învățământul profesional de stat și dual, pe locurile speciale pentru rromi sau pe locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă, anul școlar 2021-2022

Înapoi