mail.isj.timis@gmail.com

logo logo

MODELE DE CERERI ȘI TIPIZATE SESIUNEA 2018

img

MODELE DE CERERI ȘI TIPIZATE SESIUNEA 2018

Fisa de evaluare pentru etapele de mobilitate sesiunea 2018

Criterii și punctaje pentru evaluarea personalului didactic

Cererea de model intregire de norma sesiunea 2018

Modelul de cerere de menținere în activitate ca titular peste vârsta de pensionare sesiune 2018

Model cerere de completare a normei sesiune 2018

Transferul modelului de cerere pentru restricționarea activității / pretransfer consimtit între unitățile de învățământ sesiune 2018

Modelul de cerere pretransfer prin schimb de posturi sesiune 2018

Model cerere titularizare în baza art. 253 din Legea nr. 1 din 2011 sesiune 2018

Model cerere pentru obținerea acordului de principiu pentru transfer / pretransfer sesiune 2018

Model de înscriere la concursul național sesiune 2018

Model cerere prelungire durata contractului de muncă (continuitate) sesiunea 2018

Model de acord pentru detasare în interesul învățământului sesiunea 2018

Cererea model de la cererea sesiunea 2018

Model de cerere de detasare în interesul învățământului pentru soluționarea restrangerii de activitate sesiune 2018

Modelul de cerere angajare pe perioada determinată în baza rezultatelor obținute la concursurile naționale din 2017 sau 2016 sesiunea 2018

Modelul de cerere de angajare pe perioadă determinată în baza rezultatelor obținute la concursul național 2015 sesiunea 2018

Modelul de cerere de angajare pe perioada determinată în baza rezultatelor obținute la concursurile naționale din 2014, 2013 sau 2012

Model cerere plata cu ora sesiunea 2018