mail.isj.timis@gmail.com

logo logo

Olimpiada de Limba si literatura romana

img

Olimpiada de Limba si literatura romana

 

Etapa județeană:

Olimpiada de Lingvistică  – 27 ianuarie 2018
Olimpiada de Limba şi literatura română (gimnaziu şi liceu, pentru elevii care studiază în limba română și în limbile minorităților) – 17 martie 2018
Olimpiada de Limbi clasice – 18 martie 2018
OLAV (gimnaziu şi liceu, pentru elevii care studiază în limba română și în limbile minorităților) – 24 martie 2018

Etapa națională:

Olimpiada de Limba și literatura română pentru minorități va fi în intervalul 4-7 aprilie, la Covasna.
Olimpiada de Limbi clasice va fi la Arad, intervalul 3-5 aprilie 2018.
Olimpiada de neogreacă va fi la București, în intervalul 30 martie – 1 aprilie 2018. 
Olimpiada de Lingvistică „Solomon Marcus” va avea loc la Vaslui, în intervalul 11-13 mai 2018.
Concursul Ovidianum va avea loc la Constanta, în intervalul 25-27 mai 2018. 
Olimpiada „Universul cunoașterii prin lectură” va avea loc la Galați, în intervalul 1-3 iunie 2018.

Precizări privind depunerea contestaţiilor:

-pentru zona Lugoj, contestaţii se pot depune luni, 19.02.2018, în intervalul 8.00-13.00, la Colegiul Naţional "Coriolan Brediceanu" Lugoj,

- pentru zona Timişoara, contestaţiile se pot depune marţi, 20.02.2018, în intervalul 8.00-12.00, la Şcoala Gimnazială Nr. 24 Timişoara.

Contestaţiile se vor face respectând art. 13 (1) din  Regulamentul specific privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadei de limba şi literatura română: Articolul 13, alineatul 1. La toate etapele Olimpiadei, nu se admite depunerea contestaţiei de către altă persoană (părinte, profesor însoţitor, coleg etc.), în absenţa elevului în cauză.

 • Olimpiada de Limba şi literatura română, gimnaziu - etapa locală (18.02.2018) - contestaţii, rezultate finale
 • Olimpiada de Limba și literatura română - precizări privind calificarea la etapa județeană: Calificarea la etapa județeană a Olimpiadei de Limba și literatura română se realizează respectând articolul 16 din Regulamentul specific privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei de Limba și literatura română: Calificarea elevilor la etapele superioare ale Olimpiadei este condiționată de obținerea unui punctaj de minim 100 de puncte.
 • Olimpiada de Limba şi literatura română - precizări:
  Acordarea premiilor şi a menţiunilor la etapa locală a Olimpiadei de Limba şi literatura română s-a realizat respectând art. 54 din Metodologia –cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, aprobată prin ORDINUL nr. 3035/10.01.2012:
  La etapele locală, judeţeană/a municipiului Bucureşti şi regională/interjudeţeană, modul de acordare a premiilor este stabilit de organizatorii acestor etape ale competiţiei naţionale.
   
  Comisia judeţeană de organizare a Olimpiadei de Limba şi literatura română a stabilit ca numărul de menţiuni acordate să reprezinte 10%, cu precizarea că se consideră 1 menţiune pentru toţi cei cu egalitate de punctaj, numărătoarea menţiunilor continuând până la procentul menţionat.
   La etapa judeţeană (17 martie 2018) se califică elevii care au obţinut 100 de puncte la etapa locală.
 • Precizări pentru etapa judeţeană: Etapa judeţeană a Olimpiadei de Limba şi literatura română se va desfăşura în data de 17.03.2018, la Colegiul Naţional Bănăţean. Informaţii suplimentare se află în următoarea ADRESĂ.
 • Etapa judeţeană a Olimpiadei de Limba şi literatura română se va desfăşura în data de 17.03.2018, la Colegiul Naţional Bănăţean. Accesul în săli se va face în intervalul 8.15-8.45. Repartizarea pe săli: OLLR gimnaziu-judet 17.03.2018, OLLR liceu-judet 17.03.2018

  Etapa judeţeană a Olimpiadei de Limba şi literatura română-SUBIECTE şi BAREME

  Etapa judeţeană a Olimpiadei de Limba şi literatura română-REZULTATE ÎNAINTE DE CONTESTAŢII

  Contestaţiile rezultatelor la etapa judeţeană a Olimpiadei de Limba şi literatura română se pot depune luni, 19.03.2018, în intervalul 12-14, la Colegiul Naţional Bănăţean Timişoara, respectând prevederile regulamentelor olimpiadei:

  gimnaziu: REGULAMENT SPECIFIC PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA OLIMPIADEI DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ gimnaziu, nr. 43644/19.12.2017, cap. IV, art. 13, alin. 1: "La toate etapele Olimpiadei, nu se admite depunerea contestaţiei de către altă persoană (părinte, profesor însoțitor, coleg etc.), în absența elevului în cauză."

  liceu: REGULAMENT SPECIFIC PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA OLIMPIADEI DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ clasele IX-XII, nr. 2745/DGISSEP/21.12.2017, cap IV, art. 21, alin. 2: "Nu se admite depunerea contestaţiei de către altă persoană ( părinte. profesor, coleg etc.), în absenţa elevului în cauză."

  Etapa județeană (17.03.2018) rezultatele la contestații

  Etapa judeţeană (17.03.2018) rezultate finale, premii (premiile şi menţiunile au fost acordate respectând art. 54 şi art. 55 din Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, aprobată prin OMECTS nr. 3035/2012 cu modificările și completările ulterioare).

  Premii şi menţiuni obţinute de elevii din Timiş la etapele naţionale