Curs Erasmus STRATEGIC PARTNERSHIPS PLUS - A PLUS FOR NONDISCRIMINATION IN EUROPE

Inapoi

Cursul “Strategic Partnerships Plus” A plus for

non-discrimination in Europe

 

Termen de înscriere: 02. 10. 2016

Perioada: 22 – 26 Noiembrie 2016

Loc de desfă?urare: Bucure?ti

Organizator: ANPCDEFP –  Agen?ia Erasmus+ din România

Tip eveniment: Interna?ional

www.erasmusplus.ro/evenimente

 

“Strategic Partnerships Plus- A plus for non-discrimination in Europe ” este un eveniment de trei zile care urmăre?te dezvoltarea de parteneriate strategice cross-sectoriale ?i depunerea unor astfel de proiecte în cadrul programului Erasmus+/Ac?iunea-cheie 2 (la termenele limită din 2017). 
Acest curs, care are elemente de seminar de contact, se adresează tuturor sectoarelor eligibile pentru Parteneriate strategice în programul Erasmus+: educa?ie, formare ?i tineret. 
Tematica din acest an se va axa pe mi?carea anti-discriminare ?i lupta împotriva discursului instigator la ură.

Informa?ii detaliate referitoare la obiectivele, descrierea ?i structura cursului, precum ?i detalii referitoare la profilul candidatului, se găsesc la următoarea adresă:
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/strategic-partnerships-plus-a-plus-for-non-discrimination-in-europe.6010/

Profilul candidatului:
- este motivat să dezvolte parteneriate strategice prin programul Erasmus+;
- are vârsta peste 18 ani;
- deţine cunoştinte avansate de limba engleză (scris, vorbit). 

Criterii de selecţie:
- capacitate de comunicare, informare şi formare;
- motivaţie personală şi profesională;
- abilităţi lingvistice.

Înscrierea se face online prin completarea formularului de candidatură (este necesară în prealabil înregistrarea pe site-ul SALTO-Youth) la adresa:
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/application-procedure/6465/application/

Data limită pentru înscriere este: 2 octombrie 2016 

Rezultatele selecţiei vor fi comunicate tuturor candidaţilor de către Agenţia Naţională din România, până pe 28 octombrie 2016

 

 

Zilele propriu-zise de curs vor fi  23, 24 ?i 25 noiembrie, sosirea la hotel putându-se face pe data de 22 iar plecarea pe 26 noiembrie.

Condi?ii de participare: 
 a. Numărul maxim de participan?i din România: 5 - în func?ie de numărul de candidaturi, ANPCDEFP î?i rezervă dreptul de a ajusta numărul de locuri destinat participan?ilor din România. 
 b. Selec?ia se realizează de către ANPCDEFP. 

NOTĂ:
1. Candidaţii selectaţi îşi vor acoperi costurile de transport în România din fonduri proprii.

2. ANPCDEFP va suporta costurile privind cazarea, masa participanţilor şi costurile aferente programului de activităţi.