DECIZII COMISII OLIMPIADA-LICEU

Inapoi

                                                           DISPOZI?IA NR. 19/1

 

din 23 ianuarie 2012

 

Prof. MARIN POPESCU,  inspector ?colar general al Inspectoratului ?colar  Jude?ean  Timi?, numit prin O.M.E.C.T.S. nr 5082 din 24.08.2011 ;

Având în vedere Ordinul nr.3035/10.01.2012 privind  aprobarea Metodologiei – cadru de organizare ?i desf??urare a competi?iilor ?colare ?i a Regulamentului de organizare a activit??ilor cuprinse în calendarul activit??ilor educative, ?colare ?i extra?colare;

În temeiul Regulamentul – cadru de organizare ?i func?ionare a inspectoratelor ?colare, aprobat prin O.M.E.C.T.S. nr.5530 din 2011.

 

                                                    DISPUNE

Art.1.- Se constituie Comisia  de organizare ?i evaluare pentru etapa local? – TIMI?OARA, a concursului ?colar la disciplina  LIMBA  ENGLEZ?  în urm?toarea componen??:

 

       PRE?EDINTE: PROF. DELIA SECULA inspector ?colar de specialitate

       VICEPRE?EDINTE: PROF. MARIANA BO?NEAC, Colegiul Na?ional B?n??eanTimi?oara

       SECRETAR: PROF.  ADRIANA DRAI,   director adjunct Liceul Teoretic “ W.Shakespeare” Timi?oara

 

MEMBRI:

                             Prof.  Ciprian Prundeanu -Liceul Teoretic “ W.Shakespeare”

                             Prof. Anica Boulescu - Liceul Teoretic “ W.Shakespeare”

                             Prof. Codru?a Tom?a Holtz, -Liceul Teoretic “ W.Shakespeare”

                             Prof. Diana Ducan - Lic.Teoretic ”W.Shakespeare” 

                             prof. Simona Balo? - Lic.Teoretic”W.Shakespeare       

  

PROFESORI  EVALUATORI:

 

1.prof. Mihaela Dobând? – Liceul Teoretic “J.L.Calderon”

2.prof. Daniela Pribeanu - Colegiul Na?ional B?n??ean                 

3.prof. Mariana Buican - Colegiul Na?ional B?n??ean

4.prof. Felicia Ercu?a- Lic.Teoretic”W.Shakespeare

5.prof. Christine Adam - Lic.Teoretic”W.Shakespeare

6.prof. Vanda Heler, Lic.Penticostal Logos

7.prof. Cristina Poka – Liceul Moisil Timi?oara                     

8.prof. Mihaela Micicoi, Colegiul Na?ional “C.D.Loga”

9.prof. Alina Kovacs  - Colegiul Silvic “Casa Verde”

10 prof.Dan Gheorghi?? – Liceul de Arte plastice

11.prof.Codru?a Cornean –Colegiul Na?ional “C.D.Loga”

12.prof.Violeta Craina - Colegiul Na?ional “C.D.Loga”

13.prof. Mirela Pantelimon –Colegiul Tehnic “E.Ungureanu”

14.prof.Alina Contrea- Colegiul Na?ional “C.D.Loga”

15.prof.Laura Lauren?iu –Lic.Teoretic”N.Lenau”

16.Prof.L?cr?mioara R?dulescu - Lic.Teoretic”N.Lenau”

17.prof.Corina Sbârcea- Lic.Pedagogic “C.Sylva”

18.prof.Mariana Vadai - Colegiul Na?ional de Art? “I.Vidu”

19.prof. Petronela B?rbulescu  – Lic.Pedagogic “C.Sylva”                                   

20.prof. Cristian ?andor – Lic.Teoretic”N.Lenau”                                

21.Prof.Marius Stoicevici – Lic.Teoretic “V.Tepe?”

22.Prof. Corina Marcu -  Liceul Teoretic “J.L.Calderon”

23.Prof. Delia Marincu - Colegiul Na?ional de Art? “I.Vidu”

24.Prof.R?dulescu Marian – Colegiul Tehnic Electrotimi?

25.Prof.Ramona Faur, Colegiul Tehnic “H.Coand?”

26.prof. Ildiko Joo, Liceul Teoretic “B.Bartok”

27.prof.Margareta Tasi, Liceul Teoretic “B.Bartok”

 

 

Comisia de contesta?ii

 

Prof.Cotuna Carmen– Lic.Teoretic”W.Shakespeare”  

Prof. Angelia Subin – Colegiul Tehnic “Ferdinand I” 

 

Art. 2-Executarea prezentei dispozi?ii se încredin?eaza inspectorului de specialitate, Serviciului Managementul Resurselor Umane din cadrul I.S.J.Timi?  ?i se comunic? celor în cauz?.

 

 

INSPECTOR ?COLAR GENERAL,

Prof. Marin Popescu                                                          VIZAT OFICIUL JURIDIC,

                                                                                          Cons. Jur. Rodica Albule?u

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISPOZI?IA NR. 19/2

din 23 ianuarie 2012

 

Prof. MARIN POPESCU,  inspector ?colar general al Inspectoratului ?colar  Jude?ean  Timi?, numit prin O.M.E.C.T.S. nr 5082 din 24.08.2011 ;

Având în vedere Ordinul nr.3035/10.01.2012 privind  aprobarea Metodologiei – cadru de organizare ?i desf??urare a competi?iilor ?colare ?i a Regulamentului de organizare a activit??ilor cuprinse în calendarul activit??ilor educative, ?colare ?i extra?colare;

În temeiul Regulamentul – cadru de organizare ?i func?ionare a inspectoratelor ?colare, aprobat prin O.M.E.C.T.S. nr.5530 din 2011.

 

                                    DISPUNE

 

Art.1.- Se constituie Comisia  de organizare ?i evaluare pentru etapa local? – LUGOJ, a concursului ?colar la disciplina  LIMBA  ENGLEZ?  în urm?toarea componen??:

 

   PRE?EDINTE: PROF. DUMITRI?A GHEJU, Colegiul Na?ional „I Ha?deu”  Lugoj

   VICEPRE?EDINTE: PROF. MARIA TEODORESCU, Colegiul Na?ional „C. Brediceanu”  Lugoj

   SECRETAR: MARIA P?CURAR, director adjunct Colegiul Na?ional „C. Brediceanu”  Lugoj

 

 

  Membri: prof.Elena Tripon, Colegiul Na?ional „I Ha?deu”  Lugoj

                 Prof.Dan Bortoc, Colegiul Na?ional „I Ha?deu”  Lugoj

                 Prof.Mirela Dinu, Colegiul Na?ional „I Ha?deu”  Lugoj

                 Prof.Cristiana Ionescu, Colegiul Na?ional „I Ha?deu”  Lugoj

                 Prof.Flavia Munteanu, Colegiul Na?ional „C. Brediceanu”  Lugoj

                 Prof.Rodica Rusu, Colegiul Na?ional „C. Brediceanu”  Lugoj

                 Prof.Mihaela Ioncica, Colegiul Na?ional „C. Brediceanu”  Lugoj

                 Prof.Violeta Popovici, Colegiul Na?ional „C. Brediceanu”  Lugoj

 

Comisia de contesta?ii

Prof. Mihaela Curea, Gr.?c.”A.Vlaicu”, Lugoj 

Prof. Petrovici Ioan – Colegiul Na?ional „I Ha?deu”  Lugoj

 

Art. 2-Executarea prezentei dispozi?ii se încredin?eaza inspectorului de specialitate,

Serviciului Managementul Resurselor Umane din cadrul I.S.J.Timi? ?i se comunic? celor în cauz?.

 

INSPECTOR ?COLAR GENERAL,

Prof. Marin Popescu                                                          VIZAT OFICIUL JURIDIC,

                                                                                             Cons. Jur. Rodica Albule?u