CENTRU DE EXCELENTA-LIMBA ENGLEZA

Inapoi

Nr.9373 din 17.10.2011

C?TRE TOATE UNIT??ILE DE ÎNV???MÂNT LICEAL DIN  JUDE?UL TIMI?

 

ÎN ATEN?IA DOAMNEI/DOMNULUI DIRECTOR,

1.V? rug?m s? anun?a?i profesorii de limba englez? (la clase de liceu) urm?toarele:

·         VINERI, 28 OCTOMBRIE 2011, la ora 14.30 vor demara activit??ile  de preg?tire a elevilor capabili de performan?? la limba englez?  în anul ?colar 2011-2012 .(CENTRU DE EXCELEN??-BILUNAR)

 

   LOCUL : Liceul Teoretic “W.Shakespeare” Timi?oara, Cl?direa A

   COORDONATOR: prof. Christine Adam

    RESPONSABILI: Prof. Felicia Ercu?a, prof. Adam Christine, prof,.Carmen Cotuna,  prof. Ciprian Prundeanu

 2. V? rug?m ca fiecare colegiu ?i liceu teoretic din Timi?oara ?i zona Timi?oara  s? anun?e  profesorii de limba englez? s? trimit? cei mai buni  2 elevi performan?i pe fiecare clas? (IX, X, XI, XII) la aceast? preg?tire.Aceasta înseamn? c? notele acestor elevi la evaluarea ini?ial? nu sunt mai mici de 9.00 (nou?)

      R?spund :

                    prof. Codru?a Cornean – Col.Na?”C.D.Loga”           prof. Petronela B?rbulescu  - Lic.Pedagogic „C.Sylva”

                      Prof. Marcu Corina    - Lic.T. „J.L.Calderon”            prof. Buican Maria   - Col.Na?.B?n??ean

                      Prof. Marius Stoicevici - Lic.T. „ V.?epe?”               prof. Corina Dumescu – Lic.Gr.Moisil

                      Prof. Laura Lauren?iu - Lic.T „N.Lenau”       prof. Margareta Ta?i - Lic.T „B.Bartok”

     Prof. Carmen Timoc – Gr.?c.Deta   -dac? e cazul             prof.Alexandra Criste?iu-  Lic.T.Sânnicolau Mare - dac? e cazul

     Prof.Dana Pope?i - Lic.T. G?taia     - dac? e cazul              prof. Adrian Petru?-Gr.?c.Jimbolia- dac? e cazul

prof. Giurgevca R?duca, Lic.T.D.Obradovici                    prof.Anca Mihalache- Col.Ec.”F.S.Nitti”

 

     Pân? luni, 24 oct. 2011 ora 16.00,  fiecare profesor nominalizat va trimite la adresa tache.marian@gmail.com (director Liceul Teoretic „W.Shakespeare”) lista TUTUROR elevilor care particip? la centrul de excelen?? LIMBA ENGLEZ?.

    NB:  V? mul?umim pentru  disponibilitatea colabor?rii cu I.S.J. în ceea ce reprezint? activit??ile de dezvoltare a specialit??ii LIMBA ENGLEZ?.

 

INSPECTOR ?COLAR GENERAL,

 PROF.MARIN POPESCU                                                   INSPECTOR ?COLAR DE SPECIALITATE,

                                                                                                        PROF.DELIA SECULA