ANUNT OLIMPIADA LIMBA ENGLEZA - GIMNAZIU

Inapoi

 

 

Nr. 10221   din  03.11.2011

C?TRE TOATE UNIT??ILE DE ÎNV???MÂNT CU CLASE DE GIMNAZIU

 

ÎN ATEN?IA DOAMNEI/DOMNULUI DIRECTOR,

 

 Cadrele  didactice cu specialitatea LIMBA ENGLEZ? se vor implica în anul 2012 în organizarea concursului ?colar la gimnaziu

 ( English Made Fun).

 

1.GRAFICUL DESF??UR?RII CONCURSULUI ESTE:

  -    etapa pe ?coal? : pân? în 25 feb. 2012 ( pân? în 9 martie 2012 se trimit listele cu elevii care au ob?inut cel pu?in media 9.00, precum ?i CNP –ul la centrele zonale)

 -  etapa local? : 31 martie 2011      la        ?coala cu claseleI- VIII nr.30 Timi?oara

                                               + centrele zonale :     Liceul Teoretic Buzia?,

                                                                                   Liceul Teoretic F?get

                                                                                  Gr. ?c.” Sf.Nicolae” Deta

                                                                                  Gr.?c.”M.Eminescu” Jimbolia

                                                                                  Liceul Teoretic” I.Jebeleanu” Sânnicolau Mare

                                                                                  ?coala cu cls.I –VIII nr.6” Ani?oara Odeanu” Lugoj

 

          IMPORTANT: num?rul maxim de elevi  pe care poate s?-l trimit? o  ?coal? este 20!ÎN NICI UN CAZ NU SE VA ACCEPTA UN NUM?R MAI MARE DE  ELEVI!                                                                  

-          ( pân? în 5 aprilie  se trimit listele cu elevii care au ob?inut cel pu?in media 9.00, profesorul care i-a preg?tit,  precum ?i CNP-ul elevilor la centrul jude?ean- ?coala cu clasele I- VIII nr.30 Timi?oara) tel.0256 462302

  -      etapa jude?ean? : 28 aprilie 2012-?coala cu clasele I- VIII nr.30 Timi?oara

 

Obs.Orice modificare ap?rut? în listele cu elevii participan?i trimise de ?coli se va anun?a în scris cu 2 zile înaintea concursului. ( la ambele etape)

 

2.       SUBIECTELE pentru ENGLISH MADE FUN :

a)       Creative Writing : crea?ie narativ?  pornind de la o ilustra?ie sau  tablou, atât pentru clasa a VII-a,  cât ?i pentru clasa a VIII-a,  în  200, respectiv 250 de  cuvinte.

b)       Speaking : alc?tuire ?i prezentare pe grupe a unui proiect pe urm?toarele teme:

 

Nr. crt.

Clasa a VII-a

Clasa a VIII-a

1.

My Generation

My Generation

2.

Parents and Children

Parents and Children

3.

Nature and Us

Nature and Us

4.

Communication

Communication

5.

Teachers and… Teachers

Teachers and… Teachers

6.

Things I Believe in

Values

7.

School

Education

8.

My Town

Time

                                                                                                    

INSPECTOR ?COLAR GENERAL,

PROF. MARIN POPESCU                                                                             INSPECTOR ?COLAR DE SPECIALITATE,

                                                                                                                         PROF.DELIA SECULA