O.M.E.N.C.S Nr. 5386 din 2016 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA METODOLOGIEI PRIVIND FORMAREA CONTINUA

Inapoi

Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5386 din 30 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin O.M.E.C.T.S  nr.5561/2011, poate fi consultat aici.