LISTA CADRELOR DIDACTICE CARORA LI S-A APROBAT INSCRIEREA LA EXAMENUL NATIONAL DE DEFINITIVARE IN INVATAMANT SESIUNEA 2017 IN BAZA PREVEDERILOR OMEN NR.3114 DIN 2017

Inapoi

LISTA CADRELOR DIDACTICE CARORA LI S-A APROBAT INSCRIEREA LA EXAMENUL NATIONAL DE DEFINITIVARE IN INVATAMANT SESIUNEA 2017 IN BAZA PREVEDERILOR OMEN NR.3114 DIN 2017, SE POATE CONSULTA AICI.