RESTRANGERE DE ACTIVITATE 2017

Inapoi

Grafic sedinte publice RTA 28 08 2017

Grafic depunere dosare pentru solutionarea restrangerii de activitate 21 22 august 2017

Model cerere detasare in interesul invatamantului pentru RTA nsolutionata

Lista cadrelor didactice solutionate ca urmare a restrangerii de activitate sesiunea martie 2017

Lista posturilor ocupate pentru solutionarea restrangerii de activitate sesiunea martie 2017

Programarea sedintelor publice pentru solutionare RTA 22_03_2017

Lista cadrelor didactice care solicita solutionarea restrangerii de activitate in sedinta publica din data de 22 martie 2017

Rezultate la probele practice si orale RTA 2017

Programarea probelor practice si orale pentru solutionarea restrangerii de activitate 10 martie 2017

Lista cu punctajele cadrelor didactice care solicita solutionarea restrangerii de activitate sesiunea 2017

Conditii specifice pentru ocuparea posturilor didactice prin transfer/pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant sesiunea 2017

02_03_2017_Lista posturilor vacante si rezervate complete si incomplete excel

02_03_2017_Lista posturilor vacante si rezervate complete si incomplete

Graficul de depunere a cererilor si dosarelor pentru solutionarea restrangerii totale de activitate 2017

Lista cadrelor didactice aflate in restrangere de activitate incepand cu 1 septembrie 2017

Extras din Metodologie Restrangere de activitate 2017

Model cerere transfer pentru restrangere

Model cerere pentru acord consimtit

FIŞA DE EVALUARE pentru ierarhizarea candidaţilor participanţi la etapele mobilităţii personalului didactic pentru anul şcolar 2017-2018

Anexele 5_12 din Metodologie_probe practice