LEGISLATIE MOBILITATE 2014 - 2015

Inapoi

Adresa MEN 54274 din 3 sept 2014 Reducerea normei didactice cu 2 ore saptamanal

ADRESA MEN 53760 din 22_08_2014 MOBILITATI 26 29 AUG 2014

OMEN 3275 din 10 apr 2014 pentru modificarea si completare a Metodologiei - cadru privind mobilitatea personalului didactic in anul scolar 2014-2015, aprobată prin OMEN nr 5451/2013

ADRESA MEN NR 37452 din 7 aprilie 2014 de suspendare a depunerii si inregistrarii cererilor de titularizare in baza art. 253 din Legea nr. 1/2011

ADRESA MEN 31701 DIN 27 FEB 2014

OMEN 3080 din 2 feb 2014 de modificare si completare a OMEN 5451/2013 Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2014 - 2015

ORDONANTA DE URGENTA 117 din 2013

OMEN 5451 DIN 2013 Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2014 - 2015

Calendarul mobilitătii personalului didactic din învătământul preuniversitar pentru anul scolar 2014 - 2015 modificat prin OMEN nr. 3080 din 2014

PROGRAME VALABILE PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR - SESIUNEA 2014

Lista cuprinzând HG privind autorizarea de functionare provizorie sau acreditarea specializarilor din cadrul institutiilor de învatamânt superior de stat si particular, profilurile, specializarile, durata studiilor, precum si titlurile obtinute de absolventii învatamântului universitar, nomenclatorul domeniilor si al specializarilor universitare din cadrul institutiilor de învatamânt superior de stat si particular, structurile si specializarile universitare acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu din institutiile de învatamânt superior si Ordinele de ministru prin care au fost aprobate programele de studii universitare de masterat