Concursul pentru calificati si testarea personalului fara studii corespunzatoare postului organizate la nivel judetean sesiunea 2017

Inapoi

07_09_2017_Lista posturi vacante rezervate pentru sedintele publice din 8 septembrie 2017 

Grafic sedinte publice 8 septembrie 2017

Rezultatele finale după contestatii la proba scrisa a concursului judetean de ocupare a posturilor

Rezultatele finale după contestatii la testarea la nivel judetean pentru candidatii fara studii corespunzatoare postului

Rezultatele la proba scrisa a concursului judetean de ocupare a posturilor

Rezultatele testarii la nivel judetean pentru candidatii fara studii corespunzatoare postului

Anunt contestatii

Model cerere recorectare pentru concursul judetean

Model cerere pemtru testarea la nivel judetean

Rezultatele probelor practice si orale in profilul postului 5 septembrie 2017

Graficul desfasurarii probelor practice in profilul postului din 5 septembrie 2017

Graficul desfasurarii probelor orale in profilul postului din 5 septembrie 2017

Lista cadrelor didactice inscrise la concursul judetean sesiunea septembrie 2017

Lista cadrelor didactice fara studii corespunzatoare postului inscrise pentru testarea judeteana sesiunea septembrie 2017

Precizari cu privire la desfasurarea concursului judetean si a testarii judetene

Precizari pentru candidatii la concursul judetean si la testarea judeteana

Anunt cu privire la depunerea contestatiilor

Grafic depunere dosare concurs judetean calificati 1si 4 septembrie 2017

Grafic depunere dosare testare personal necalificat 1si 4 septembrie 2017

Concurs judetean 2017 - Extras din Metodologie

Model cerere de inscriere la concurs

Documente necesare depunerii dosarului de inscriere la concurs

Declaratie privind incompatibilitatile

Incompatibilitati_Extras Legea 1

Anunt certificat medical