CONCURS NATIONAL 2017

Inapoi

Lista cadrelor didactice si a posturilor repartizate in sedinta publica din 26 iulie 2017

Grafic sedinta de repartizare pe posturi titularizabile 26 iulie 2017

Lista posturilor pentru angajare pe perioadă nedeterminată pentru sedinta publică din 26 iulie 2017

Rezultatele finale după contesta?ii ale concursului national de ocupare a posturilor didactice din 12 iulie 2017

Sedinte publice de repartizare pentru ocuparea posturilor in anul scolar 2017 2018

Anunt Sedinta publica de repartizare pe posturi titularizabile 26_07_2017

Rezultatele concursului national de ocupare a posturilor didactice din 12 iulie 2017

Anunt depunere contestatii

Model contestatie

Subiecte si bareme_Concurs titularizare 2017

Candidati respinsi la concursul din 12_07_2017

10_07_2017 Candidati admisi sau respinsi la concurs dupa validare

Telverde concurs de ocupare a posturilor didactice 12 iulie 2017

PROCEDURA NR. 34848/29.06.2017 privind desfăsurarea probei scrise, sigilarea si securizarea lucrărilor scrise din cadrul concursului national pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învătământul preuniversitar - sesiunea 2017

Precizari cu privire la desfasurarea concursul din 12 iulie 2017

Anunt depunere contestatii

Anunt egalizarea sanselor

Grafic de validare fise de inscriere pentru absolventii 2017

Anunt validare fise de inscriere pentru absolventii 2017

07 06 2017 Actualizare Grafic de desfasurare a probelor orale

07_06_2017 Actualizare Graficul de desfasurare a inspectiilor la clasa Concurs national 2017 ca urmare a actualizarii Centralizatorului

Actualizare_3 Centralizator_31_05_2017

Centre de concurs pentru proba scrisa din 12 iulie 2017 si arondarea disciplinelor la centrele de concurs

31 05 2017 Actualizare repartizare probe orale

29_05_2017 Lista candidatilor inscrisi la concursul de ocupare a posturilor didactice din 12 iulie 2017

Lista candidatilor ale caror dosare au fost respinse sau ale caror inscrieri au fost anulate

29_05_2017 Graficul de desfasurare a inspectiilor la clasa Concurs national 2017

29_05_2017 Graficul de desfasurare a probelor practice Concurs national 2017

29_05_2017 Graficul de desfasurare a probelor orale Concurs national 2017

29 05 2017 Repartizarea candidatilor pentru probele practice si orale in profilul postului sesiunea mai 2017

Precizari cu privire la desfasurarea inspectiilor la clasa si a probelor practice si orale

15_05_2017_Lista finala reactualizata a posturilor didactice catedrelor vacante sau rezervate pentru concursul din 12 iulie 2017

Lista posturilor didactice catedrelor vacante titularizabile pentru concursul din 12 iulie 2017

Graficul de validare a fiselor de inscreire la concurs sesiunea 2017

Validarea fiselor de inscriere 2017 - Precizari

Fisa de inscriere la concursul de ocupare a posturilor didactice sesiunea 2017 si la repartizarea in baza notelor din anii 2016 sau 2015

Precizari Completare fise de inscriere2017

Graficul de depunere a dosarelor pentru inscrierea la concurs-sesiunea 2017

CONCURS NATIONAL 2017 - Extras din Metodologie

Extras calendar concurs national

Model cerere de inscriere la concursul national

Model coperta dosar inscriere la concurs

Documente necesare depunerii dosarului de inscriere la concurs

Model cerere recunoastere nota inspectie definitivat sesiunea 2017

Model cerere eliberare adeverinta nota inspectie definitivat

Anunt certificat medical

Anexa 17_Specializari atestat educatie speciala

Art 3_Pregatire psihopedahogica

Incompatibilitati_Extras Legea 1

Declaratie privind incompatibilitatile

Calculul mediei de departajare

Programe valabile pentru concursul de titularizare

Lista disciplinelor de concurs 2017

Lista probelor practice asociate disciplinelor postului

PROBE PRACTICE