mail.isj.timis@gmail.com

logo logo
img

ANUNT DE SELECTIE PENTRU ELEVI - CENTRUL JUDETEAN DE EXCELENTA

INSCRIEREA ELEVILOR LA CENTRUL JUDETEAN DE EXCEPENTA

ANUNŢ
privind organizarea selecţiei elevilor pentru desfăsurarea activităţilor de înaltă performanţă, în anul şcolar 2018 - 2019

CENTRUL JUDEŢEAN DE EXCELENŢĂ TIMIŞ organizează selecţia elevilor pentru desfăşurarea activităţilor de înaltă performanţă, în anul şcolar 2017-2018 la următoarele discipline:

1. Limba română
2. Limbi clasice şi literatură universală
3. Matematică
4. Engleză
5. Franceză
6. Fizică
7. Chimie
8. Astronomie
9. Biologie
10. Istorie
11. Geografie
12. Stiinţe soc-umane
13. Religie O
14. Religie C
15. Arte vizuale
16. Muzică -intrumente
17. Coregrafie
18. Teatru
19. Informatica
20. Robotica

Înscrierea elevului pentru selecție se face astfel:
1. On-line
- Se accesează site-ul www.cjextem.ro şi se completează Formularul de insciere pentru selectie
- Se încarcă pe adresa de email cjextm.selectie.elevi@gmail.com diplomele candidatului în format scanat pdf , copii ale actelor de identitate elev + părinte şi copia după adeverinţa de elev.
2. La secretariatul CJEXTM, situat pe str. Cornelia Sălceanu nr 11, (în incinta fostei şcoli generale nr 28), între orele 12.00 – 14.30.
- Se completează Cererea de înscriere pentru selecţie
- Se depun copiile xerox ale diplomelor candidatului relevante pentru disciplina aleasă, copii ale actelor de identitate elev + părinte şi copia după adeverinţa de elev.
Calendar:
24.09.2018 – 12.10.2018, înscrierea elevilor pentru selecţie, toate disciplinele, toate clasele.
20.10.2018 : TEST DE SELECŢIE LA MATEMATICĂ, CLASA a V-a.
27.10.2018 : TEST DE SELECŢIE LA LIMBA ROMÂNĂ, CLASA a V-a.
13.10.2018 - 30.10.2018, evaluarea candidaturilor, selecţia elevilor.

Notă: în cazul în care numărul candidaţilor depăşeşte numărul locurilor alocate la o anumită disciplină, la o anumită clasă, se va organiza test de selecţie. Data testului se anunţă pe site.

Evaluarea:Evaluarea și selecția elevilor se face pe baza documentelor încărcate pe email/depuse la dosar/ de către candidați și/sau pe baza testului de selecţie.Diplomele/Premiile elevilor se iau în considerare, doar pentru ultimii doi ani şcolari: 2016 - 2017, 2017 - 2018. Procedura completă de selecţie se poate consulta pe site-ul www.cjextm.ro

Lista candidaților acceptați se publică pe site-ul ISJ Timiș, site-ul CJEXTM și se afișează la sediile celor două entități, în data de 31.10.2018.

Informaţii suplimentare : tel. secretariat: 0736 632 481, tel. director: 0722 885 378, e-mail – cjex.tm@gmail.com, site: www.cjextm.ro ; adresa secretariat: Str. Cornelia Sălceanu nr 11 (fosta şcoală generala nr.28)

Documentul oficial este disponibil in link:

/media/documents/exterior/197c5448-c22b-11e8-baa2-00505699a436.pdf