Proiect IPA de cooperare transfrontaliera Romania - Republica Serbia

Perioada: 10.07.2013

 COMUNICAT DE PRESĂ


Proiect IPA de cooperare transfrontalieră Romania-Republica Serbia

Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş din România, în calitate de lider, alături de paertenerul său Liceul de Chimie şi Medicină Vrsac din Republica Serbia, a organizat în data de 10 iulie 2013, începand cu ora 10.30, în cadrul Programului IPA de cooperare transfrontalieră Romania-Republica Serbia, conferinţa de lansare “Numai împreună vom reuşi”, a proiectul intitulat “Testele multidisciplinare – cheia succesului în educaţia europeană”, cu un buget total de 279 680 EURO. 
Conferinţa de lansare s-a desfăşurat în Amfiteatrul 150 al Facultăţii de Mecanică din cadrul Universităţii „Politehnica” din Timişoara.
La conferinţă au participat peste 70 de cadre didactice atât din judeţul Timiş cât şi de la Liceul de Chimie şi Medicină Vrsac din Republica Serbia.

În deschiderea conferinţei, grupuri de elevi de la Colegiul National de Artă „Ion Vidu” Timişoara, respectiv Colegiul National „Ana Aslan” Timişoara au susţinut în holul facultăţii un scurt program artistic.
Au participat la deschiderea conferinţei şi Excelenţa sa Consulul General al Republicii Serbia la Timişoara, domnul Lazar Manojlović, domnul decan al Facultăţii de Mecanică – dl. Prof.dr.ing. Inocenţiu Maniu.

În cadrul Conferinţei de lansare a proiectului echipa de management formată atât din reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş, cât şi ai Liceului de Chimie şi Medicină din Vrsac a prezentat obiectivele, activităţile şi rezultatele aşteptate ale proiectului.
Activităţile vor fi realizate pe ambele părţi ale frontierei. Echipele de implementare de ambele părţi ale frontierei vo contribui împreună la obţinerea unor rezultate mai bune ale elevilor la evaluările naţionale şi internaţionale interdisciplinare, prin realizarea testelor multidiciplinare pe care le vor aplica elevilor din clasele a IX-a şi a X-a la Liceul de Chimie şi Medicină din Vrsac şi la cinci licee din judeţul Timiş: Colegiul Naţional Bănăţean, Colegiul Naţional “Ana Aslan”, Colegiul Tehnic “Dimitrie Leonida”, Colegiul Tehnic “Regele Ferdinand I” şi Liceul Tehnologic “Sfântu Nicolae”. Prin schimburi de experienţă şi exemple de bună practică vor fi consolidate competenţele de comunicare, colaborare şi cooperare, vor dezvolta la elevi spiritul anteprenorial, asigurandu-le astfel succesul în cariera şi creşterea nivelului de trai în cele două regiuni. Vor mai participa la implementarea activităţilor şi liceele: Liceul Teoretic “Dositei Obradovici”, Liceul Pedagogic “Carmen Sylva”, Colegiul Naţional de Artă “Ion Vidu” şi Liceul Teoretic “Grigore Moisil”. Toate cele nouă licee din judeţul Timiş şi-au prezentat în cadrul conferinţei experienţa în derularea proiectelor educaţionale de diferite tipuri, experienţa în domeniul evaluării, al orientării elevilor în carieră, al schimburilor intercultural şi educative cu parteneri din alte ţări ale uniunii europene şi din Republica Serbia, subliniind cum anume expertiza proprie va contribui la implementarea proiectului “Testele multidisciplinare – cheia succesului în educaţia europeană”.

Persoană de contact,
Manager de proiect,
Aura Codruţa Danielescu

 

Multidisciplinary Tests - Key to European Education (PDF)

Anunt licitatieInapoi