mail.isj.timis@gmail.com

logo logo

Articol

img

Ghidul Candidatului 2020-2021

 

 

Introducere

Informații  utile

Reteaua liceelor din județul Timiș

Ordinul privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021

Înscrierea în învățământul special

Planul de școlarizare pentru cl. a IX-a liceu și școala profesională , învățământ special

Metodologie de organizare și desfășurare a probelor de verificare a cunoștințelor de limbă maternă pentru admiterea în clasa a IX-a la liceele cu predare în limbile minorităților naționale pentru anul școlar 2020-2021

Precizări pentru admiterea în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021 în clasa a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv

Precizări cu privire la admiterea candidaților pe locurile speciale pentru elevii de etnie rroma

Planul de școlarizare pe unități de învățământ pentru admiterea în clasa a IX-a liceu pentru anul școlar 2020-2021

Oferta educațională pentru anul școlar 2020-2021 la clasa a IX-a , liceu filieră tehnologică

Calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și dual, pentru anul școlar 2020 – 2021

Planul de școlarizare la învățământul profesional de stat și dual pentru anul școlar 2020 – 2021

Fișa de admitere pentru înscrierea în clasa a IX-a liceu zi

Fișa de înscriere pentru participarea la probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

Fișa de înscriere în învățământul profesional de stat

Fișa de opțiuni pentru învățământul dual

Locuri speciale pentru clasa a IX-a liceu zi pentru elevii de etnie rroma si elevii cu CES

Locuri speciale pentru clasa a IX-a scoala profesionala pentru elevii de etnie rroma si elevii cu CES